300 Shields Demo

Casino
PLAY FOR REAL

300 Shields introduserer seg med en imponerende, uheldig utbrudd av musikk som fører deg rett inn i det krigsaktige temaet. Bakgrunnen rundt spillerens skjerm viser et hvetefelt, blå himmel og spartanske templer i avstanden. Velkomstskjermen er punktert mange steder med piler, og dette våpenet vises gjentatte ganger i hele spillet.

Abonnere
GÅ TOPEN
SITEMAP
Mix Twitter Google Youtube Blogspot Privacy Policy
English Deutsch suomen kieli norsk Swedish
By using our services, you agree to our Privacy Policy
Got it